Edukacija djelatnika

Posebnu pažnju posvećujemo stalnoj i kontinuiranoj edukaciji djelatnika . Surađujući već dugi niz godina sa tvrkama poput Zavoda za unapređenje sigurnosti iz Osijeka ili Zagrebinspekt iz Zagreba redovito educiramo radnike , tako da radnici posjeduju Uvjerenje o osposobljenosti za rad na siguran način, zašitu od požara , prve pomoći i td.Ove godine cilj nam je trojicu djelatnika poslati u Slav. Brod na seminar radi atestiranja zavarivača. Osim toga kontinuirano vršimo edukaciju u suradnji sa njemačkim partnerom , bilo kod nas ili prilikom povremenih posjeta pogonima partnera, tvrtke Steinsberger GmbH u Njemačkoj.